Psykologisk tryghed

I en presset hverdag kan den ærlige samtale forsvinde. Lukkede fortællinger om hinanden og hændelser kan bremse åbenheden og nysgerrigheden i organisationen. Et dårligt møde mellem ledelse og en medarbejdergruppe kan sætte blokerende ringe i vandet for den åbne dialog i andre kontekster. Den psykologiske tryghed har lidt et knæk. Ærligheden, om det der er svært og dræner energien, bliver hermed kun tanker og drømme hos den enkelte men aldrig til en ægte dialog..

Energiboost - der åbner for det lukkede

Med personlige fortællinger om stituationer, hvor jeg kvajer mig og korte oplæg om faglige begreber skaber vi sammen et trygt rum, hvor ansatte får lyst til at ytre sig. Reference:


"Tak, Tine - Dit oplæg gav anledning til at vi fik åbnet for vigtige snakke. Folk fik sagt det, de har haft lyst til, men der ikke har været rum for" Annonym leder

Moralske møder


Er en ny mødeform. Hvor vi sammen i en mindre gruppe reflekterer over vores adfærd og kommunikation, når vi bliver presset. Som ekstern mødeleder bidrager jeg med åbne spørgsmål, der gavner forståelsen for hinandens adfærd og konsekvenserne for den anden part.


Vi går langt dybere end undskyld, fordi undskyld skaber ikke tryghed. Når vi forlader mødet er ambitionen, at den psykologisk tryghed er øget hos alle parter. Der kan blive supleret med 1:1 forløb hos f.eks. ledelse ved behov, da det tager tid at ændre adfærd og vaner. 

Energiboost


Med fokus på vores åbne og lukkede sprog sætter vi lup på vores hverdag. Korte oplæg med afsæt i fagbegreber styrker vores fælles sprog i organisationen, så den efterfølgende kommuniation bliver styrket.


Vi kommer også ind på, hvordan vi handlekraftigt kan reagerer, når oplevelser bliver siddende i kroppen efter en "dialog" med en kollega eller ekstern samarbejdspartner. Således at trygheden bliver styrket og brok samt oplevelsen af drænet energi bliver mindsket.
Læringscirkler


Arbjejdet med mødeformen læringscirkler styrker den interne psykologiske tryghed i deltagergruppen. Arbejdsmiljø og energi i arbejdet kan være temaer for læringscirklerne.


Tine Dalskov har på sin master udviklet sin egen mødeform  inspirerret af læringscirkler.


Se anden side for mere omtale af læringscirkler: