Moderator

Inspireret af debatformen frirummet, går vi direkte ind i konflikten og åbner for en konstruktiv dialog. Du kan læse mere om debatformen på frirummets hjemmeside link:

Debatpilot - Moderator


Jeg brænder for at være debatpilot, fordi den ægte dialog er i fokus. Aldrig er jeg gået fra en frirumsdebat uden selv at være blevet klogere på problemstillingen. Debatformen kan danne inspiration til flere kontekster. Her er skitseret tre områder, jeg arbejder indenfor:

Unge


I arbejdet med unge skaber debatformen en dyb dialog og læring om en given problemstilling. Det er de unge selv, der er i fokus under debatten. F.eks. kan emnet være "unge og alkohol". Vi går direkte ind i problemstillingen via et rollespil. Hvor jeg som debatpilot sætter rammerne.

Voksne og samfund


Kultur, uddannelse eller arbejdsliv. Temaerne kan være mange. Med en frirumsdebat i jeres forening eller kulturliv kan vi skabe en kvalificeret dialog. Hvor deltagerne går klogere derfra både på problemstillingen og de personer, der har deltaget.

Organisation


Når uenighederne bliver lidt for kraftilige eller går i hårdknude, kan en frirumsdebat åbne op for en god dialog og genskabe tillid. Debatfomen kan være for en udvalgt gruppe ansatte (f.eks. ledergruppe) eller for hele medarbejdegruppen. Jeg støtter i processen før, under og efter afholdelse af debatten.

Debatrådet Tølløse Slots Efterskole 22/23 på hovedescenen

Demokratisk dannelse - Folkemøde Holbæk

“Kære Tine - et kæmpe, kæmpe stort og ægte TAK for både dig og alt det du har bidraget med”


Projektleder Rikke Klindt

Grib demokrati


Folk udgav i 2021 bogen "Grib demokrati - om at styrke unges demokratiske selvtillid, handlekraft og mod". Her bidrager jeg med mit arbejde med frirumsdebatformen. I kan læse mere på henholdsvis s. 82 og 86 i bogen. Link til gratis download af "Grib demokratiet"