Hold bedre møder

 

At få mennesker til at blomstre er min drivkraft

Som facilitator går jeg tæt på og skærer ind til benet for at gøre en forskel hos jer.

 

På pædagogiske dage skaber jeg læringsrum, hvor I - lærere, pædagoger og ledere reflekterer over og øger forståelsen for jeres praksis.

 

 

Print inspiration - "Mødeleder - en håndsrækning":

En workshop med konkrete og anvendelige værktøjer til at lede gode og udbytterige møder, hvor både du og de andre deltagerne bruger tiden fornuftigt. Mødeledelse er alfa og omega for gode og udbytterige møder. Møder, hvor I bagefter siger til jer selv: Vi fik noget ud af det. Vi brugte vores tid fornuftigt.

 

På workshoppen får du konkrete og anvendelige værktøjer lige til at gå hjem og afprøve. Vi laver øvelser, hvor du sammen med andre mødeledere og lærere udfordrer hinanden i at lede møder med retning.

 

Ofte kan det være svært at træde ind og lede møderne over for kollegaer, som du lige har siddet og drukket kaffe med. På de fleste skoler kender alle kollegaer hinanden ret godt. Det er en udfordring, når du vil udvikle mere professionelle møder.

 

For når der holdes møder, bør alle træde ind i et professionelt og refleksivt rum, hvor berøringsangsten og private relationer sættes til side.

 

Selve interessen i at arbejde med mødekultur startede i 2009, hvor jeg på et mastermodul udviklede mit begreb "Handlekraftige møder" med sparring fra Ib Ravn, der er en af de førende forsker indenfor mødefeltet i Danmark. I over 5 år har de udfordringer, jeg møder i jeres praksis været med til at videreudvikle min værktøjskasse og tilgang til det at holde bedre møder til det, som det er idag.

Her i 2015 styrkes fag-/teamsamarbejdet på mange skoler:

Er jeres fagudvalgsformænd klædt på til mødelederrollen?

Er jeres møder præget af arbejdsglæde?

Hvad forventer ledelsen at der kommer ud af fag/teammøderne? Og tager I alle ansvar for mødekulturen?

Præger skolens værdier og principper også mødekulturen på jeres fag-/teammøder eller har magt og hårdt sprogbrug mere at skulle sige?

Hvad siger kunderne?

"Din workshop var bygget op på en inspirerende måde, som helt sikkert har givet os nye tanker, ideer og handlemuligheder i vores bestræbelser på at udvikle vores mødekultur rundt på skolerne. Fantastisk godt!"

Finn Tarpgaard - forstander Vedersø Idrætsefterskole

Hold bedre møder

 

"Din workshop var bygget op på en inspirerende måde, som helt sikkert har givet os nye tanker, ideer og handlemuligheder i vores bestræbelser på at udvikle vores mødekultur rundt på skolerne. Fantastisk godt!"

Finn Tarpgaard - forstander Vedersø Idrætsefterskole

 

Skab Samfundet Sammen

 

Kære Tine

"Du fremtræder så troværdig, kompetent og professionel , så jeg er taknemmelig over at have været med i aften - tak"

Finn Erik Larsen fhv. seminarierektor,

Jeg er så imponeret over at du gør noget!! Du vil ændre og får virkelig handlet på det... Med stærke og brugbare redskaber. Jeg beundrer dit drive. Lærer - "Skab Samfundet Sammen"

 

Kære Tine

"Jeg er dig utrolig taknemmelig for det, du har sat i gang i mig gennem din workshop og inspiration."

Lærer - "Skab Samfundet Sammen"

 

Aktionslæring

 

”Aktionslæring med Tine Dalskov var et hands-on, praksisrettet og visuelt tilrettelagt forløb med fokus på at få deltagerne udfordret og klædt på til næste forløb”

Susan Hilde Otte – Pæd. leder – Slagelse Sprogcenter