Bagom Tine Dalskov

 

Mønsterbryder med masteruddannelse

 

  • Master i voksnes læring og kompetenceudvikling DPU - jan. 2018

 

Under masterprojektet udviklede og kvalificerede jeg mødeformen "Betydningsfulde cirkelmøder" i samspil med en større uddannelsesinstitution. Feedback fra vejleder og censor:

 

"Den måde du arbejder med forskningsrelaterede tekster er nytænkende og innovativ og kvalificerende for den nuværende viden på området."

  • Læreruddannet fra Holbæk Seminarium - 2003
  • Pd. i projekledelse og organisationsudvikling - 2006

 

Efterskolelærer med fingerne i praksis

 

  • Efterskolelærer på Tølløse Slots Efterskole fra 2002

 

I koblingen mellem mit virke som efterskolelærer og skolekonsulent oplever jeg et meningsfuldt arbejdsliv. Hvor jeg i de forskellige kontekster styrker min egen nysgerrighed og skaber betydningsfuld tid for både andre og mig selv. At jeg har fingerne i praksis gør mig skarpere som skolekonsulent.

Reference:

 

Nuværende samarbejde:

Jeg er blevet præsenteret for tekster og teori, der har vakt min nysgerrighed og skubbet til min viden og indstilling. For mit vedkommende har jeg konkret ved hjælp af cirkelmøderne fået åbnet nye døre i forhold til det at holde fagmøder, hvor alle er aktiv deltagende. Jeg havde en ide jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle søsætte; her gav cirkelmøderne mig ideer og feedback - og nu er det iværksat.

 

Maria Mie Thers - underviser HF&VUC - Holbæk

Ring og hør mere om

Betydningsfulde cirkelmøder

 

Tlf. 51720027

- Retning i tiden

 

 

Mod * Vanebrud * Ansvar